Đầu nối điện chống nước

Đầu nối điện chống nước, waterproof connector IP68