Hộp nối điện chống nước

Hộp nối điện chống nước, waterproof junction box